IELTS SKILLS

Đối tượng người học:

Các bạn có trình độ 5.5 - 6.0 hoặc đã hoàn tất lớp IELTS Pre.

Mục tiêu của lớp học:

Trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, vốn từ mới, ý tưởng cho các chủ đề khác nhau và kinh nghiệm làm bài để các bạn có thể tự tin bước vào kỳ thi với mục tiêu đầu ra là 6.5 trở lên.

Lớp Skill dạy chuyên sâu cả 4 kỹ năng, tốc độ dạy sẽ nhanh và khá áp lực, bài tập về nhà nhiều đặc biệt là phần Writing. Học viên cũng được khuyến khích làm Test thêm ở nhà cho phần Reading và Listening.

Giáo viên:

Lớp này sẽ do 2 - 3 giáo viên đảm trách luân phiên nhau dạy.

Thời gian học: 

Lớp 5 buổi: học từ Thứ 2 đến Thứ 6. Khóa học kéo dài 8 tuần.

–  Sáng (8.30-11.30): Mỗi buổi học 3 tiếng

–  Chiều (14.00-17.00): Mỗi buổi học 3 tiếng

–  Tối  (18.00-21.00): Mỗi buổi học 3 tiếng

Lớp 3 buổi: Khóa học kéo dài 12 tuần, mỗi buổi học 3 tiếng

– Tối Thứ 2 (18.45-21.45)

– Tối Thứ 3 & Thứ 5 (19.30-22.00)

 

Học phí: 

Tham khảo thêm ở Lịch khai giảng.