IELTS PRE

Đối tượng người học: 

Dành cho các bạn có trình độ tiếng anh căn bản tương đương trình độ IELTS 4.5 - 5.5 hoặc TOEIC 500 - 600. 

Mục tiêu của lớp học: 

Lớp Pre dạy cả 4 kỹ năng của IELTS. Phần Writing tập trung viết câu, viết đoạn văn bài Essay của các chủ đề khác nhau chưa chú trọng phần Task 1 và Reading nên thời lượng dạy phần này ít hơn. Kỹ năng Speaking tập trung Part 1 và Part 2 của bài thi IELTS.

Phần Listening tập trung những phần đơn giản dạy từ thấp đến cao các dạng bài khác nhau và các kỹ năng cần có để xây dựng sự tự tin và chiến thuật làm bài hợp lý cho người học.

Giáo viên:

Lớp này sẽ có 2 - 3 giáo viên đảm trách dạy luân phiên nhau.

Thời gian học:

Lớp 5 buổi: học từ Thứ 2 đến Thứ 6. Khóa học kéo dài 8 tuần.

–  Sáng (8.30-11.30): Mỗi buổi học 3 tiếng

–  Chiều (14.00-17.00): Mỗi buổi học 3 tiếng

–  Tối (18.00-21.00): Mỗi buổi học 3 tiếng

 

Lớp 3 buổi: Khóa học kéo dài 12 tuần, mỗi buổi học 3 tiếng

– Tối – Lớp A, Thứ 2- 4 - 6 (18.30 – 21.30)

– Tối – Lớp B, Thứ 3 - 5 - 6 (18.30 – 21.30)

– Tối – Lớp C, Thứ 2 - 4 - 5 (18.30 – 21.30)

 

Học phí: 

Xem lịch khai giảng và liên hệ trung tâm để biết thêm thông tin chi tiết.