IELTS FOUNDATION

Đối tượng người học: 

Lớp Foundation dành cho những bạn đã biết tiếng anh nhưng chưa chắc chắn về ngữ pháp, chưa viết được đoạn văn cũng như chưa diễn đạt được ý tưởng của mình bằng những câu dài. Học viên lớp này không cần làm Test đầu vào.

Mục tiêu của lớp học: 

Củng cố kiến thức ngữ pháp, khả năng phát âm, luyện viết câu đơn, câu phức và nói những đề tài thông thường trong cuộc sống cũng như trong phần thi nói Part 1 của IELTS. Lớp này không học kỹ năng đọc và nghe. 

Giáo viên:

Một lớp sẽ có 2 giáo viên đảm trách và dạy xen kẽ nhau. 

Thời gian học: 

Lớp 5 buổi: học từ Thứ 2 đến Thứ 6. Khóa học kéo dài 8 tuần.

–  Sáng (8.30-11.30): Mỗi buổi học 3 tiếng

–  Tối (18.00-21.00): Mỗi buổi học 3 tiếng

 

Lớp 3 buổi: Khóa học kéo dài 12 tuần, mỗi buổi học 3 tiếng

– Tối – Lớp A, Thứ 3 - 5 - 6 (18.15-21.15)

– Tối – Lớp B, Thứ 3 - 4 - 6 (18.00-21.00)