IELTS INTENSIVE SPEAKING

Đối tượng học viên:

Dành cho những bạn có nhu cầu cải thiện kỹ năng Speaking trong thời gian ngắn nhất trước ngày thi.

Chương trình học:

Chỉ tập trung vào kĩ năng Speaking, tập trung vào các câu hỏi phổ biến trong kì thi và cập nhật các đề thi mới.

Giáo viên phụ trách:

Cô Anne Ares & cô Trần Kim Ngân

Lịch học cụ thể: 

Sáng Thứ Bảy & CN (9.00-12.00)

Học phí : 4.000.000đ/6 tuần