IELTS INTENSIVE WRITING

Đối tượng học viên:

Dành cho những bạn có trình độ trung bình khá trở lên hoặc các bạn đã vững các kỹ năng khác và chỉ muốn tập trung cải thiện khả năng writing của mình.

Chương trình học:

Tập trung hoàn toàn vào kỹ năng writing của phần thi IELTS. Mục tiêu giúp các bạn cải thiện kỹ năng viết, viết chắc chắn hơn và nhanh hơn. Đối với những người đã viết khá lớp học sẽ trang bị cho bạn các kỹ năng để viết thuyết phục và hay hơn để tối đa hoá hiệu quả trong kỳ thi này.

Giáo viên:

Lớp sẽ do 2 giáo viên giảng dạy gồm thầy Vũ Trần Trọng Tú, cô Khổng Thị Diệu Phương.

Lịch học cụ thể: 

-        Thứ 7: 8.00- 12.00am.

-        Chủ Nhật : 8.00-11.00am.

Học phí : 4.000.000đ/ 6 tuần